Diensten

Onze expertise en vakgebieden

Handhaving

Pro-Tact is bij uitstek dé handhaver binnen de sociale zekerheid. Pro-Tact is specialist in handhaving en heeft hierin een zee aan ervaring. Onze aanpak en onze specialisten hebben voor diverse gemeenten hun meerwaarde bewezen. Wij kunnen u oplossingen bieden zowel aan de poort als op het lopende klantenbestand. Wij voeren voor uw organisatie projecten uit of ondersteunen u bij een tijdelijke piekbelasting. Pro-Tact behaalt voor uw organisatie meer dan uitstekende resultaten. Hierbij te denken aan zowel repressieve als een preventieve aanpak met als hoofddoel waarheidsvinding. Wij onderschrijven de visie “zacht waar het kan en hard als het moet”

Pro-Tact beschikt over taak- en resultaatgerichte handhavers die het menselijk aspect van de zaak niet uit het oog verliezen. Onze specialisten zijn uitstekend opgeleid, juridisch goed onderlegd, beheersen diverse methoden en technieken en volgen de ontwikkelingen in de jurisprudentie op de voet. Dit gebeurt door supervisie en het delen van ervaringen die zij bij verschillende opdrachtgevers opdoen.

Pro-Tact richt zich onder andere op de volgende handhavingstaken:

• onderzoeken in het kader van de Participatiewet
• onderzoeken in het kader van de WMO
• adrescontroles voor het DUO maar ook voor woningbouwverenigingen, deurwaarders etc.
• adrescontroles in het kader van de Landelijke Aanpak Adresfraude
• uitvoeren van gehele en gedeeltelijke bestandsanalyses en themacontroles

 

Detachering

Pro-Tact is uitgegroeid tot een volwaardig detacheringsbureau. Pro-Tact heeft binnen veel gemeenten goede contacten en bemiddelt op ieder niveau. Hierbij te denken aan uiteenlopende functies als:

• handhavers en toezichthouders
• boeteambtenaren
• interimmanagers
• consulenten Participatiewet
• consulenten Wmo
• consulenten statushouders en inburgering
• consulenten minima en bijzondere bijstand
• bezwaar- en beroep medewerkers
• kwaliteitsmedewerkers
• schuldhulpverleners
• administratieve medewerkers
• leerplichtambtenaren
• medewerkers vordering en verhaal
• medewerkers uitkeringsadministratie

 

Re-integratie

Re-integratie is niet vrijblijvend, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Elk individu is uniek. Elke situatie heeft de juiste benadering en de juiste aanpak nodig. Pro-Tact heeft de kennis en kunde in huis om van re-integratie samen een succes te maken. Uitgaan van interesses en mogelijkheden, positief coachen en gemaakte afspraken nakomen is hierbij van cruciaal belang. Wij streven naar een totaalpakket van diensten gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Daar waar nodig, maken wij gebruik van bestaande projecten en initiatieven binnen overheden en het bedrijfsleven.

 

Trainingen

Pro-Tact verzorgd maatwerkcursussen, opleidingen en workshops naar uw behoeften en wensen. Het aanbod is zowel klassikaal als individueel. Wij leiden zowel starters als jonge professionals op en geven opfriscursussen en trainingen aan ervaren senior medewerkers. Het aanbod aan trainingen wordt verzorgd door vak opleiders, experts op hun werkgebied en toonaangevende specialisten.

Pro-Tact werkt hierin samen met opleidingsinstituten en interim opleiders. Een tal van onze trainingen en cursussen worden verzorgd door een zeer ervaren bestuursrechter die u bijpraat over actualiteiten, maar ook met u in casussen duikt en zijn visie hierin geeft. Zie hieronder een greep uit ons aanbod:

• Basiscursus Participatiewet
• Masterclass Participatiewet
• Basiscursus Awb
• Masterclass Awb
• Awb en de Participatiewet
• Jurispudentie Awb en Participatiewet
• Actualiteitencollege Awb en Participtiewet
• Training voorliggende voorzieningen
• Training bijzondere bijstand
• Basisopleiding Inkomensconsulent
• Basisopleiding Handhaver
• Training gesprekstechnieken
• Workshop/Training Fraudealertheid
• Workshop/Training Huisbezoeken
• Juridisch rapporteren
• Training Suite

  • Handhaving & toezicht
  • Detachering
  • Re-integratie
  • Training & opleidingen